ART UP – Digital Art Startup

 Digital art company Art Up Sistematiziramo, interpretiramo i stvaramo umjetnička djela uz pomoć machine learning i Artificial intelligence tehnologije.  AI tehnologije  Katalog umjetnina  Interpretacija i kreacija POZDRAV! JA SAM AI-VAN! AI...