EDUKACIJA HUB ZNANJA

Pokreni unosan posao! 

Za pokretanje posla vam ne trebaju fakultetske diplome, puno novca, ni poslovno iskustvo. No, da bi pokrenuli posao potreban je plan kako to provesti. U nastavku vam donosimo vodič za otvaranje posla – od ideje do provedbe plana. Nakon čitanja pokreni unosan posao!

Kako započeti posao od nule?

Dobili ste ideju oko pokretanja nečega što bi moglo biti unosno i uspješno. Iako vam se čini da ste spremni za novi korak u vašem životu, trebat će vam određene smjernice za provedbu te ideje kako biste ostvarili unosan posao.

Pokreni unosan posao

Čak i ako niste definirali što točno želite, nego ste samo sigurni da želite pokrenuti nešto donosimo vam savjete za otvaranje firme:

 1. Definirajte ideju
 2. Provedite istraživanje tržišta
 3. Odredite pravni oblik
 4. Odredite djelatnosti
 5. Definirajte naziv vaše tvrtke
 6. Odredite gdje ćete raditi (sjedište)
 7. Napravite poslovni plan
 8. Odredite koliki vam je početni kapital potreban
 9. Registrirajte svoje poslovanje kod javnog bilježnika
 10. Otiđite u Finu
 11. Napravite pečat
 12. Otvorite bankovni račun
 13. Prijavite se za mirovinsko osiguranje, poreznu upravu i u Registar stvarnih vlasnika

pokreni unosan posao koji će biti uspješan

1. Definirajte ideju

Možda ste već definirali što želite, a možda još niste sigurni što biste točno pokrenuli. U nastavku vam donosimo ideje – što se isplati otvoriti u Hrvatskoj:

 • Zanatski poslovi – kućni majstori, drvodjelci, popravljači namještaja, izrađivači rukotvorina i slično (naravno ako posjedujete navedene vještine).
 • Posao preko internetafreelanceri (možete pisati razne članke), online marketinške usluge (s fokusom na digitalni marketing), grafički dizajn i izrada web stranica.
 • Osobni trener – ako ste izrazito dobri u bilo kojem sportu, možete to iskoristiti za vlastitu promociju putem društvenih mreža, a ako se iskažete dobit ćete i svoje prve klijente!
 • Fotograf / Videograf – naravno prvo je bitno da posjedujete opremu, a savjetujemo vam da pokrenete društvene mreže i web stranicu kako biste dobili više klijenata. 
 • Konzultantske usluge – razmislite u čemu ste dobri (npr. dobro znate SEO ili ste dobro vodili neki prodajni tim) i pokrenite svoju konzultantsku tvrtku.
 • Dostava – pružite dostavne usluge za sve ugostiteljske objekte koji tu uslugu nemaju!
 • Planiranje događaja (eng. event planning) – ako ste organizirani, orijentirani na detalje i imate iskustvo u planiranju događaja, ovo je dobra ideja za pokretanje vlastitog posla.

Kada ste odlučili što želite bitno je da definirate hoćete li pružiti nešto što druge tvrtke nemaju ili ne rade ili ćete pružiti isto ono što pruža vaša konkurencija samo brže i jeftinije.

2. Provedite istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta vam može pokazati postoji li mogućnost da svoju ideju pretvorite u unosan posao. Pomoću istraživanja tržišta možete saznati informacije o potencijalnim klijentima/potrošačima/korisnicima i o konkurenciji koja djeluje na vašem tržištu.

Provedbom istraživanja tržišta saznat ćete:

  • Postoji li potražnja za onime čime se namjeravate baviti?
  • Koja je veličina tržišta na kojem ćete djelovati?
  • Visinu prihoda i stopu zaposlenosti.
  • Lokaciju vaših klijenata.
  • Zasićenost tržišta – koliko je sličnih opcija već dostupno na tržištu?
  • Cijene proizvoda i/ili usluga koje namjeravate prodavati.

Možete provesti sljedeće metode za istraživanje tržišta: 

Anketa

Upitnik

fokus_grupa

Fokus grupe

Dubinski intervju

3. Odredite pravni oblik

U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko pravnih oblika koje možete odabrati, a neki od njih su: obrt, udruga, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću itd.

S obzirom na to da se jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) često otvaraju u Republici Hrvatskoj bitno je razumjeti njihove prednosti i nedostatke.

P
Prednosti društva s ograničenom odgovornošću su:

– ne odgovarate vlastitom imovinom za dugovanje tvrtke

odgovarate za obveze samo do visine kapitala

– lako možete dobiti kapital

O

Nedostaci društva s ograničenom odgovornošću su:

– minimalan temeljni kapital (2.500,00 eura)

– veliki su troškovi osnivanja 

– kompliciran postupak zatvaranja poduzeća

P

Prednosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću su:

– temeljni kapital iznosi 1,00 euro

– odgovarate za obveze samo do visine kapitala

– niski troškovi osnivanja

– možete raditi sve kao i d.o.o.

O

Nedostaci jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću su:

– stroga zakonska regulativa

– prelazi u d.o.o. kada prijeđete temeljni kapital od 2.500,00 eura

– 25% svoje dobiti na kraju godine morate pohraniti u rezerve

4. Odredite djelatnosti 

Kada ste odredili pravni oblik bitno je definirati kojim ćete se djelatnostima baviti. To možete provjeriti na stranicama Narodnih novina u odluci o klasifikaciji djelatnosti.

Možete upisati neograničen broj djelatnosti, cijena će biti ista, no ako želite naknadno dodati djelatnosti to ćete morati platiti i to u iznosu osnivanja poduzeća. Stoga vam preporučujemo, dobro razmislite kojim se djelatnostima želite baviti i sve ih nabrojite.

pokreni unosan posao - ideja

5. Definirajte naziv vaše tvrtke

Nije lako odabrati naziv vaše firme. Bitno je odabrati naziv koji odražava vaš brend i vaše poslovne vrijednosti. Također, bitno je da odaberete naziv koji ne koristi netko drugi, a to možete provjeriti na stranici Sudskog registra.

Ako upisom u tražilicu niste pronašli tvrtku koja ima naziv kakav biste vi htjeli ili ako pronađete, ali vidite da je subjekt izbrisan iz registra, možete uzeti to ime za naziv vaše firme. Savjetujemo vam da definirate nekoliko naziva koje ćete potom pretraživati u tražilici Sudskog registra i provjeravati postoji li već tvrtka takvog naziva.

Naziv tvrtke mora biti na latinici, hrvatskom ili službenom jeziku jedne od članica EU-a, a možete koristiti i arapske brojeve. Osim Sudskog registra, naziv tvrtke možete provjeriti i na servisu za poduzetnike HITRO.HR. 

6. Odredite gdje ćete raditi (sjedište)

Određivanje sjedišta firme trebate napraviti kada registrirate tvrtku. Tvrtka može biti registrirana u iznajmljenom prostoru pri čemu sklapate ugovor o najmu poslovnog prostora. Registracija firme na kućnu adresu podrazumijeva sklapanje ugovora u najmu sa sobom ili s vlasnikom prostora.

Sjedište tvrtke potrebno je upisati u sudski registar, Zavod za statistiku, Poreznu upravu itd. Savjetujemo vam da odmah odaberete adresu koja je dugoročna, jer je mijenjanje sjedišta tvrtke skupo i komplicirano. 

pokreni unosan posao i odredi središte firme

7. Napravite poslovni plan

Poslovni plan je temelj vaše tvrtke. Pomoću njega definirate strukturu vašeg poslovanja, definirate kako ćete voditi posao i kako će vaše poslovanje rasti. On vam može pomoći da privučete zaposlenike ili investitore. Nema ispravnog načina za pisanje poslovnog plana Jedino je bitno da on ispunjava vaše potrebe. 

Pokreni unosan posao – napiši poslovni plan

Uzmite u obzir sljedeće stvari kada pišete svoj poslovni plan:

 • Sažetak cijelog plana – to ćete pisati na kraju kako biste u kratkim crticama objasnili što sačinjava vaš poslovni plan.
 • Opis vaše tvrtke/firme – čime se bavite i koje probleme rješavate. Budite detaljni i definirajte korisnike, organizacije i tvrtke s kojima nastojite  surađivati.
 • Analiza tržišta – kao što smo već spomenuli, analiza tržišta je bitna kako biste znali potražnju za ono čime se bavite, ali i da istražite potencijalnu konkurenciju.
 • Struktura vaše organizacije i menadžment – definirajte strukturu vaše tvrtke i tko će voditi vašu firmu. 
 • Što nudite? – definirajte što prodajete ili koje usluge pružate u detalje (koje su karakteristike proizvoda ili usluga).
 • Marketinška strategija – kako ćete privući i zadržati potrošače/korisnike te kako će se sam proces prodaje odvijati?
 • Financije – koliko vam je sredstava potrebno i za što ćete ih koristiti?
 • Financijske projekcije – morate uvjeriti vašeg potrošača/korisnika da će vaše poslovanje biti stabilno, definirajte predviđene izvještaje o dobiti, bilance, izvještaje o novčanom tijeku i proračun.

8. Odredite početni kapital

Poslovnim planom ćete odrediti koliko vam je novca potrebno da započnete posao. Ako taj iznos novca nemate, morat ćete pronaći način kako doći do novčanih sredstava. 

Ako otvarate društvo s ograničenom odgovornošću potrebno vam je 2.500,00 eura temeljnog kapitala, a ako otvarate jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću onda samo 1,00 euro

Kada ste odredili početni kapital, bitno je odrediti kako ćete doći do sredstava:

 • Možete se sami financirati – recimo dizanjem kredita (iako je ovo rizično, prednost je ta što je cijelo poslovanje u vašim rukama).
 • Kapital od crowdfunding kampanje.
 • Možete se prijaviti za EU fondove itd.

9. Registrirajte svoje poslovanje kod javnog bilježnika

Nakon što ste definirali sve prethodne korake, potrebno je otići kod javnog bilježnika. Uzmite osobnu iskaznicu ili putovnicu i neka prilikom registriranja budu nazočni svi osnivači. Javni bilježnik će sastaviti i ovjeriti potrebne dokumente. 

Trošak javnog bilježnika iznosit će oko 330 eura. Nakon sastavljanja i ovjeravanja svih potrebnih dokumenata, javni bilježnik svu potrebnu dokumentaciju prosljeđuje HITRO.HR-u.

10. Otiđite u Finu (HITRO.HR)

Nakon što ste otišli kod javnog bilježnika i riješili svu potrebnu dokumentaciju otiđite u Finu, odnosno u ured HITRO.HR. Ponesite sve ovjerene priloge od javnog bilježnika. U uredu HITRO.HR-a trebat ćete uplatiti osnivački polog. HITRO.HR dokumente prosljeđuje Trgovačkom sudu. Ako ste imali sve potrebne dokumente za prosljeđivanje elektroničkim putem, Trgovački sud će vašu tvrtku upisati u Sudski registar u roku od 24 sata te će elektroničkim putem dostaviti HITRO.HR-u Potvrdu o OIB-u te Rješenje o osnivanju tvrtke.

Nakon što ste preuzeli potrebnu dokumentaciju, HITRO.HR će obavijestiti Državni zavod za statistiku.

11. Napravite pečat

Sam oblik pečata nije definiran zakonom, ali mora sadržavati ime tvrtke, pravni oblik, sjedište i OIB. Na pečat možete staviti i vaš logo.

Trošak izrade pečata za firmu je oko 25,00 eura.

Savjetujemo vam da pečat ne bude crne boje, možete uzeti plavu boju kako bi se pečat razlikovao u odnosu na printani dokument. 

12. Otvorite bankovni račun 

Otvaranje računa je potrebno kako bi se osnivački polog društva prenio na račun tvrtke. Odaberite onu banku koja vam prema uvjetima najviše odgovara. To možete provjeriti na službenim web stranicama vodećih hrvatskih banaka. Nadalje, kad ste otvorili račun, nakon par dana će na vaš račun “sjesti” temeljni kapital. Banka će vam dati Potpisni karton, a on će vam trebati kada ćete se prijavljivati u Poreznu upravu.

13. Prijavite se za mirovinsko osiguranje, poreznu upravu i u Registar stvarnih vlasnika

Vlasnika društva, zaposlenike i samo društvo trebate prijaviti u mirovinski i zdravstveni sustav. Ako imate više od tri radnika prijavit ćete se putem servisa e-Mirovinsko.

Jednako je važno i da prijavite tvrtku poreznoj upravi, a na uvid ćete trebati donijeti:

7

Rješenje o upisu u sudski registar

7

Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

7

Potpisni karton

Morat ćete upisati svoju tvrtku i u Registar stvarnih vlasnika

Možete se upisati na dva načina:

 • putem web aplikacije (potreban vam je digitalni certifikat)
 • osobno u poslovnici Fine

I to je to! Vjerojatno vam se čini da ima puno koraka za pokretanje posla, ali nije toliko komplicirano. Štoviše, kada ste dobro upućeni u proceduru sam proces je lako pratiti. Nakon što ste otvorili firmu preporučujemo vam da izradite svoju web stranicu i pokrenete email marketing kako biste privukli veći broj kupaca vaših proizvoda i/ili usluga. 

Nemojte se bojati pitati nekoga za pomoć ili da vam detaljnije obrazloži ono što vam nije jasno. I naravno, neka vam cijeli proces otvaranja posla bude zabavan.

EDUKACIJA HUB ZNANJA

Sviđa vam se sadržaj?
Naučite još puno toga kroz naše edukacije!