EDUKACIJA HUB ZNANJA

Digitalna strategija i poslovni plan 

Svaka tvrtka trebala bi izraditi svoju digitalnu strategiju. To je plan za ostvarivanje poslovnih ciljeva kroz implementaciju digitalnih rješenja. Osim digitalne strategije, trebat ćete objasniti zašto je vaša tvrtka potrebna na tržištu i kako će se razlikovati od konkurencije. U nastavku saznajte što je to digitalna strategija te kako možete napraviti svoj poslovni plan.  

Što je digitalna strategija?

Digitalna strategija je strateški plan za postizanje ciljeva uz pomoć digitalnih medija. Primjena digitalne strategije važna je za sve tvrtke koje djeluju na tržištu jer ona omogućuje usklađivanje poslovnih ciljeva s digitalnim.

Izrada digitalne strategije podrazumijeva definiranje kanala, sredstava, platformi i alata koji su potrebni za ostvarenje ciljeva. Primjerice, ako se vaš cilj odnosi na povećanje prodaje putem web stranice, vaša digitalna strategija trebala bi se fokusirati na sve dijelove – od tehnologije do korisničkih usluga.

Prilikom postavljanja ciljeva vodite računa o tome da oni budu S.M.A.R.T. (eng. specific, measurable, achievable, relevant, timely) – specifični, mjerljivi, ostvarivi, realistični i vremenski određeni. Primjer SMART cilja za digitalnu strategiju jest postavljanje web stranice u roku od 3 mjeseca.

Digitalna strategija ili strategija digitalnog marketinga

Strategija digitalnog marketinga nije isto što i digitalna strategija. Digitalna strategija najčešće sadrži marketinšku strategiju. Digitalna marketinška strategija usredotočena je na donošenje vrijednosti kupcima, povećanje ugleda i sl.

Strategija digitalnog marketinga općenito će biti usmjerena prema van, usredotočit će se na donošenje vrijednosti vašim kupcima, pružanje vidljivosti, povećanje ugleda, vrijednosti marke itd. S druge strane, digitalna strategija primjenjuje se na organizaciju u cjelini – i interno i eksterno.

Digitalna strategija komunikacije uključuje definiranje poslovnih ciljeva, fokusiranje na ciljanu publiku, određivanje taktika i ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI). Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI – eng. Key Performance Indicators) brojčana su mjera koja se koristi za procjenjivanje uspješnosti organizacije i/ili zaposlenika. Primjer KPI za prodaju je broj potpisanih novih ugovora u točno određenom razdoblju.

Digitalna strategija primjer

Temelj vaše digitalne strategije je vaš poslovni model. Digitalna strategija treba biti uključena i u to kako vaša tvrtka djeluje i u proces onoga što vaša tvrtka želi postati.

Elementi digitalne strategije mogu biti:

 • Istraživanje i prikupljanje informacija – provjerite kakvu digitalnu strategiju provodi vaša konkurencija, istražite trendove i potencijalne prepreke.
 • Ciljevi – odredite smjer vaše digitalne strategije i neka ona bude u skladu s vašim poslovnim ciljevima.
 • Zaposlenici – digitalna strategija ovisi o vještinama cijelog tima. Uključite dizajnere, marketingaše, autore sadržaja itd.
 • Platforma – određivanje platforme ovisi o vašim ciljevima. To mogu biti platforme umjetne inteligencije, sustavi za upravljanje sadržajem, analitički sustavi podataka i sl.
 • Proizvodi – to mogu biti razne aplikacije, responzivna web stranica i još mnogo toga.
 • Alati – kako ćete povezati proizvode s ljudima? To mogu biti email, društvene mreže, web stranice i slično.
 • Ciljane skupine – bitni su svi. I oni koji kupuju vaše proizvode, ali i vaši zaposlenici, partneri te ostale ključne skupine.

Digitalna strategija EU 

Europska unija donijela je digitalnu strategiju pod nazivom „Europa primjerena digitalnom dobu“. Cilj ove strategije jest da ta transformacija djeluje na ljude i tvrtke. U isto vrijeme nastoje postići klimatski neutralnu Europu do 2050. godine. Nastoje ostvariti „digitalno desetljeće“ te postaviti standarde s fokusom na podatke, tehnologiju i infrastrukturu.

Žele omogućiti:

 • tehnologiju koja radi za ljude,
 • poštenu i kompetitivnu digitalnu ekonomiju,
 • otvoreno, demokratsko i održivo digitalno društvo,
 • da Europa postavlja globalne digitalne standarde.

Poslovni plan 

Dokument koji detaljno opisuje kako tvrtka definira svoje ciljeve i kako će ih postići zove se poslovni plan. To je važan dokument koji se koristi za privlačenje investitora. Također, služi tome da tvrtke ostanu na rastućem putu.

Poslovni planovi izrazito su korisni za nove tvrtke na tržištu, a svaka bi ga tvrtka trebala imati. Bilo bi dobro da se plan periodično pregleda i osvježi kako biste vidjeli jeste li ispunili ciljeve.

Definicija dobrog poslovnog plana podrazumijeva da su određeni svi mogući troškovi i prepreke za svaku odluku koju tvrtka odluči izvršiti. Iako se poslovni planovi razlikuju od tvrtke do tvrtke oni u suštini imaju iste elemente.

Poslovni plan elementi

Poslovni plan koristan je dokument u kojemu objašnjavate zašto je vaše poslovanje važno i kako ćete se razlikovati od konkurencije. Taj dokument pruža investitorima, potencijalnim partnerima i zajmodavcima razumijevanje strukture i ciljeva vaše tvrtke.

Poslovni plan služi kao putokaz za sljedećih tri do pet godina vaše tvrtke, a trebao bi sadržavati ove elemente:

 1. Sažetak poslovnog plana
 2. Opis poslovanja
 3. Ciljano tržište
 4. SWOT analiza
 5. Menadžment i organizacija
 6. Proizvodi i usluge koje nudite
 7. Marketing
 8. Financijske projekcije

1. Sažetak poslovnog plana

Ovaj dio vašeg poslovnog plana treba biti na prvom mjestu, ali ga zadnjeg pišete. U njemu sumirate što želite da vaša tvrtka ostvari. Dobar sažetak je uvjerljiv. On otkriva misiju tvrtke i sadrži kratak opis svih vaših proizvoda i/ili usluga.

Dobra je ideja da ukratko objasnite zašto ste pokrenuli vašu tvrtku i da uključite detalje o vašem iskustvu u industriji u koju se namjeravate uključiti. U ovome dijelu poslovnog plana odgovorite na pitanja 5W (Tko ste vi? Što radite? Zašto to radite? Kada ćete to napraviti? Gdje ćete to napraviti?).

3. Ciljano tržište

U trećem dijelu vašeg plana trebate definirati i detaljno objasniti veličinu tržišta na kojem želite djelovati (veličina, demografski podaci, potrebe, trendovi i sl.) te morate definirati koliki ćete udio na tržištu zauzeti.

Vaša analiza tržišta mora istaknuti i vaše ciljane kupce – koliko novaca zarađuju, koje su njihove kupovne navike, koje usluge trebaju itd. Istražite što su drugi napravili, a što vi možete napraviti da je drugačije i bolje?

5. Menadžment i organizacija

Peti dio vašeg poslovnog plana treba sadržavati informacije o tome tko vodi vašu tvrtku. Tko su glavni direktori? Koje vještine posjeduje menadžerski tim? Tko je zadužen za donošenje odluka? Morate predstaviti menadžere vaše tvrtke i koje su njihove dužnosti. Najbolje bi bilo da napravite dijagram organizacijskog ustroja.

7. Marketing

Kako ćete provesti brendiranje? Kako mislite predstaviti vaše proizvode i/ili usluge ciljanim skupinama? Definirajte korake koje ćete morati poduzeti da promovirate vaše proizvode i odredite budžet koji će vam biti potreban da provedete vašu strategiju. Odredite koja je vaša komunikacijska strategija te kako i gdje ćete dijeliti vaše poruke.

2. Opis poslovanja

Drugi dio vašeg poslovnog plana treba opisati čime se bavite unutar vaše tvrtke. Ovaj dio uključuje ključne informacije o vašem poslovanju, ciljevima i vašim ciljanim skupinama. Unutar ovog dijela objašnjavate kako se vaša tvrtka ističe od konkurencije na tržištu. Također, tu ističete snage, rješenja za vaše korisnike i prednosti koje vaše poslovanje ima.

Morate objasniti strukturu vašeg poslovanja (npr. veleprodaja, maloprodaja itd.). Istaknite i pravni oblik vaše tvrtke (j.d.o.o., d.o.o. i slično).

4. SWOT analiza

Ova analiza podrazumijeva definiranje vaših snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Morate biti objektivni i iskreni kod analiziranja vaše tvrtke.

Definiranje snaga i slabosti podrazumijeva interni (unutarnji) dio vašeg poslovanja. Kod određivanja snaga definirajte vaše resurse, dok kod definiranja slabosti odredite što vam manjka. S druge strane, prijetnje i prilike eksterni (vanjski) su dio vašeg poslovanja.

6. Proizvodi i usluge koje nudite

Detaljno definirajte koje sve proizvode i/ili usluge nudite i opišite ih. U ovome dijelu poslovnog plana trebate istaknuti tko su vaši dobavljači, koliko košta proizvodnja proizvoda i koliko procjenjujete da ćete zaraditi prodajom tih proizvoda. Također, morate odrediti koje intelektualno vlasništvo, patente ili autorska prava posjedujete.

8. Financijske projekcije

Financijski dio poslovnog plana obuhvaća financijske ciljeve i očekivanja. Morat ćete definirati očekivane prihode za sljedećih 12 mjeseci i godišnje projekcije dobiti za 5 godina poslovanja vaše tvrtke. Odredite koliko će vas koštati da pokrenete tvrtku i to sve od uredskih potrepština do najma. U ovome dijelu plana možete uključiti izvještaje o dobiti, izvještaje o novčanom tijeku te bilancu stanja.

Godišnji poslovni plan

Planiranje je važna aktivnost koju tvrtke provode svaku godinu kako bi odredile smjer i što žele postići. U planu se definiraju ciljevi, budžet i provedba. Godišnji poslovni plan je financijski plan tvrtke za godinu dana, a pomaže tvrtki da pregleda prošlogodišnje aktivnosti te da sazna što može poboljšati.

Prednosti godišnjeg planiranja su:

 • definiranje onoga što je presudno za postizanje tijekom godine,
 • osiguranje vodstva i pomaže održavanju jedinstva radnika,
 • zaposlenici shvaćaju koji je smjer razvoja tvrtke itd.

Poslovni plan za samozapošljavanje

Za samozapošljavanje također možete napraviti poslovni plan, a on bi trebao biti na dvije do četiri stranice. To je dobar vodič za napredak, ali ga s vremenom možete mijenjati.

Poslovni plan za samozapošljavanje odnosi se na konzultante, trenere, freelancere itd. Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete pronaći poslovni plan samozapošljavanja, a u sažetak poslovnog plana morate upisati:

 • vaše ime i prezime, OIB
 • opis djelatnosti kojima se bavite
 • šifru i naziv djelatnosti prema NKD-u
 • pravni oblik
 • strukturu vlasništva
 • sjedište
 • izvor financijskih sredstava itd.

Poslovni plan cijena izrade

Usluge izrade poslovnog plana provode sljedeće tvrtke:

 • Kagor – možete ih kontaktirati za cijenu izrade poslovnog plana.
 • IC Consulting – cijena izrade poslovnog plana ovisi o tome koliko je velika investicija i koliko je vremena potrebno za izradu. Iznosi za izradu poslovnog plana mogu biti do nekoliko tisuća kuna.
 • Eurokonzalting – izrada poslovnog plana u ovoj tvrtki započinje informativnim sastankom, a detaljniju strukturu poslovnog plana možete dobiti upitom na email ili ulaskom u bazu podataka tvrtke.
 • Poslovniplan.eu – nude uslugu izrade poslovnog plana, a cijena izrade kreće od 4.000 kuna. Također, nude uslugu izrade poslovnog plana za samozapošljavanje, a cijena kreće od 800 kuna.

Izrada digitalne strategije i poslovnog plana bitna je kako biste dobro poslovali. Nadamo se da vam je ovaj kompletan vodič razjasnio razliku između digitalne strategije i poslovnog plana. Svaka tvrtka je drugačija stoga sadržaj digitalne strategije i poslovnog plana neće biti isti za svaku tvrtku. Ako se odlučite za pokretanje firme, savjetujemo vam da odredite svoj poslovni plan i napravite digitalnu strategiju kako biste bili uspješniji na tržištu.

EDUKACIJA HUB ZNANJA

Sviđa vam se sadržaj?
Naučite još puno toga kroz naše edukacije!